bestuur …..

Het bestuur van de speeltuinvereniging wordt door de leden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen.
Het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

naam                        functie                       tel.

Michael Leontew      voorzitter
Edwin RouppĂ©          secretaris

Joan Takens              penningmeester          0597-530881
Rudy Pals                   lid