lid worden …..

Lid worden van de speeltuinvereniging is wel heel eenvoudig: een telefoontje naar de penningmeester is voldoende om de zaak te regelen. Is deze onverhoopt niet bereikbaar, dan kunt u natuurlijk ook een van de andere bestuursleden benaderen of u geeft uw aanmelding door via e-mail. Het lidmaatschap zal in alle gevallen voor u worden geregeld.

De contributie is op dit moment € 12,50 per gezin en € 7,50 voor donateurs. Voor dit gering bedrag hebben alle gezinsleden gratis toegang en deelname aan bijna alle activiteiten van de vereniging. Voor enkele activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Als een familielid donateur van de vereniging is hebben kinderen van buiten Bellingwolde wonende gezinsleden van deze donateur eveneens gratis toegang en deelname.

Een keer per jaar zult u benaderd worden met het verzoek de contributie voor het lopende jaar te voldoen.

De contributie voor leden en donateurs kan jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering aangepast worden.